PL | EN
Diament – minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Nazwa pochodzi od gr. ἀδάμας adamas (dopełniacz ἀδάμαντος adamantos, łac. diamentum) = "niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. Jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie.

Brylanty, to fachowa nazwa diamentów o szlifie brylantowym. Diamenty w formie nieobrobionej są niemalże matowe, bez połysku. Odpowiedni szlif wydobywa z nich życie, światło, blask. Blask kamieni to wynik odbicia światła wnikającego we wnętrze bryły, dzięki któremu kamień wydaje się głęboki, trójwymiarowy. Taką głębię zaczęto wydobywać z kamienia odpowiednio go kształtując. W ten sposób, po odpowiednim oszlifowaniu powstaje brylant, który swe piękno zawdzięcza nie tylko wrodzonym właściwościom, ale i zdolnej ręce ludzkiej.

Pokolenia szlifierzy starały się nadać diamentom formę zdolną skupić wnikające światło i wyemitować je jedną wiązką pełną refleksów, błysków i kolorów, powstających z rozszczepienia naturalnych promieni. Sztuka szlifierska doskonalona była przez stulecia. W miarę upływu czasu zmieniano kształt kamieni tak, by światło mogło odbijać się od ich wewnętrznych krawędzi i skupiać w punkcie za mierzonym przez szlifującego.

W XVIII wieku przyjął się szlif brylantowy, który wyparł dotychczas stosowany do obróbki diamentów, szlif rozetowy. Szlif brylantowy uznawany jest za szczyt osiągnięć mistrzów tego zawodu i stosuje się go również w odniesieniu do innych minerałów, np. cyrkonii.

Oznaczenia czystości diamentów

FL (Flawless) - zupełnie czyste, wolne od charakterystycznych znamion wewnętrznych (inkluzji) oraz znamion zewnęrznych (skaz).

IF (Internally Flawless) - czyste, wolne od znamion wewnętrznych. W specjalistycznym badaniu wykazują jedynie znamiona zewnętrzne.

VVS (Very, Very Small Inclusions) - bardzo, bardzo małe zanieczyszczenia (inkluzje) widoczne tylko pod mikroskopem przy bardzo dokładnym badaniu.

VS (Very Small Inclusions) - nieznaczne, drobne znamiona wewnętrzne widoczne w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu. Niewidoczne gołym okiem.

SI (Small Inclusions) - małe inkluzje czyli dostrzegalne znamiona wewnętrzne w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu.

I1, I2 oraz I3 (Included) - kamienie o niskiej klasie czystości z zanieczyszczeniami widocznymi gołym okiem.


Oznaczenia barwy diamentów

Według amerykańskiej klasy GIA, (powszechnie stosowanej) skala barw diamentów rozpoczyna się od litery D a kończy na literze Z. Zupełnie bezbarwne diamenty są oznaczone literą D, występują niezwykle rzadko i są drogie. Najczęściej spotykane diamenty i osadzane w pierścionkach są oznaczone literą I, J oraz K.

Od niedawna funkcjonuje nowe pojęcie "barwy fantazyjnej", odnoszące się do diamentów, naturalnie zabarwionych na żółto, brązowo lub szaro o niższym stopniu jasności i/lub intensywniejszym nasyceniu niż z kamieni wzorcowych "Z" oraz wszystkich innych naturalnie zabarwionych diamentów o wyraźnym odcieniu. Diamenty w barwie fantazyjnej nie są zaliczane do wyżej wymienionej skali barw (GIA) oraz nie mają własnej skali barw (wzorcowej).